Elektryka należy wezwać przed rozpoczęciem budowy.

Tytuł artykułu jest celowo w formie oznajmiającej by skuteczniej uzmysłowić inwestorowi czy kierownikowi budowy o konieczności wezwania elektryka na jak najwcześniejszym etapie budowy.